HOME  |  CONTACT

II. ULUSLARARASI DEVELİ-AŞIK SEYRANİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ KONGRESİ

10-11-12 Ekim 2019

KONGRE PROGRAMI

10 EKİM 2019 PERŞEMBE

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

Kongre Kayıt / Saat: 09.00-10.00

Açılış Saat: 10.00- 11.00

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı Gösterisi

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları

- Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı:…………………....Doç. Dr. Recep ÖZKAN’ın Konuşması

- Develi Belediye Başkanı:……………………………….Mehmet CABBAR’ın Konuşması

- Develi Kaymakamı:……………………………………..Murat DURU’nun Konuşması

- Kayseri Üniversitesi Rektörü:…………………………...Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA’nın Konuşması

- Erciyes Üniversitesi Rektörü:……………………………Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞ’ın Konuşması

- Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı:………………….Memduh BÜYÜKKILIÇ’ın Konuşması

- Milletvekili Konuşması (Teşrifleri Durumunda)

- Kayseri Valisi:……………………………………………Şehmus GÜNAYDIN’nın Konuşması

- Bakan Konuşması (Teşrifleri Durumunda)

SELÇUKLU KIYAFETLERİ DEFİLESİ

(Kayseri Millî Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü)

SERGİ

Unutulmuş Türk Çalgıları Sergisi - Emrah KAYA

Develi El Sanatları Sergisi

Çay Kahve Molası Saat: 11.00-11.15

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

Türk Kültüründe Türkü Saat: 11.15-11.45

Prof. Dr. Gülay MİRZAOĞLU Hacettepe Üniversitesi

Türksoy – Özbekistan Buhara Halk Dansları ve Müzik Topluluğu Gösterileri  ile Feride Mirişova Türküleri             Saat: 11.45-12.15

Öğle Yemeği Saat: 12.30-13.30

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

Konferans I Saat: 14.00-14.45

Prof. Dr. Ruhi ERSOY Gazi Üniversitesi

Çay Kahve Molası Saat: 14.45-15.00

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

PANEL I

TÜRK KÜLTÜRÜ Saat: 15.00-16.00

Panel Başkanı

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Türk Dil Kurumu Başkanı

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Mehmet ÖZ Hacettepe Üniversitesi – Türk Ocakları Genel Başkanı

Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL Erciyes Üniversitesi

Çay Kahve Molası Saat: 16.00-16.15

Saat:16.30-17.30

SÖZLÜ SUNUMLAR

DEVALİ

LİSESİ

1. KAT

1 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Naci ŞAHİN

Sadykova DAMEZHAN

Kazakistan’daki Milli Turizmin Geliştirilmesi ve Turizm Tesisleri

Prof. Dr. Saidakhmetova Lyazzat Turlygazykyzy

Milli Terbiye- Kazakistan Vatanseverliğini Oluşturmada Başlıca Faktör

Feride KESKİNKILIÇ

Doç. Dr. Serenat İSTANBULLU

Kayseri İli Bağlama Yapımcıları

Prof. Dr. Naci ŞAHİN, Öğr. Gör. Meral ŞAHİN

Milli Mücadelede Şehit Olan Develililer (Everekliler)

Prof. Dr. JANZAKOVA Ş.İ.

Küreselleşme Sürecinde Milli Özelliği Koruma Meseleleri


DEVALİ

LİSESİ

1. KAT

2 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

Emel ŞİMŞEK

Develili “Celal Baba” Üzerine Bir Araştırma

NURSEL IŞIK

Kayseri’de Ticaret Kültürü ve Kayseri Ticaret Müzesi

Hacı Osman YILDIRIM

Seyyidlik" Kavramı ve 1834 Nüfus Sayımına Göre Develi'deki Seyyidler

Ülkü ÖNAL

Develi’deki Artvin Muhacirlerinin Mutfak Kültürü

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

Develi’de Kurulduğu İddia Edilen İtidal Adlı Gizli Cemiyetle İlgili Arşiv Belgeleri


DEVALİ

LİSESİ

1. KAT

3 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Ramazan ACUN

Doç. Dr. Ali KORKMAZ, Mustafa ÖCAL

Develi’de Bir Eğlence Kültürü Olarak Sinema

Doç. Dr. Recep ÖZKAN

Develi’den Yunanistan’a Göçen Lozan Muadillerinde Türk Kültürünün İzleri

Dr. Öğret. Üyesi Metin BAĞRIAÇIK

Saide Hicran BOZKURT

Andreas KONSTANTİNİDİS

Türk-Yunan Mübadelesi Öncesi Develi Civarında Rum Nüfusu Yoğun Köylerde Gündelik Hayat

Prof. Dr. Ramazan ACUN, Yağız Fatih NAZLIER

Develi Araştırmalarının Yapısı: Sosyal Ağ Bakış Açısından Bir İnceleme

Kübra AĞAR

Develi Kent Meydanının Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi


DEVALİ

LİSESİ

1. KAT

4 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Dr. Yaşar KALAFAT

Prof. Dr. A. T. AKJOLOVA

Kazak Aydınlarının Eserlerinde Vatanperverlik Meselesi

BAIGASKINA ZHULDYZ

Prof. Dr. MURATBAEVA GULNAR

Lesson Study Modelinde Kazak Milli Düşünce Prensiplerine Göre Derslerin Yapısının İncelenmesi

Dr. Yaşar KALAFAT, Taha Duhan TURAN

Divali/Devali’den Kırklar Bayramına Alemlerarası İlişkiler

Onur ÇETİN

Develili Âşık Seyrani’nin Şiirlerinde Nasihat Örnekleri

Öğr. Gör. Semih Alper DÜNDAR

Öğrt. Hasan KILINÇ

Âşik Seyrani’nin Şiirlerinde Yer Alan Değerler


DEVALİ

LİSESİ

1. KAT

5 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ

Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ, Öğr. Gör. Ceren ÖZ

Entomolojide “Kutsal Böcek” Üzerine Bir Çalışma

Arş. Gör. Abdulkadir BAYRAM

Âşık Seyrânî’nin Can İpini Ten Yününden Şiirine Göstergebilimsel Bir Bakış

Arş. Gör. Dr. Mustafa Sefa ÇAKIR

Divan Şiiri ve Halk Şiirinin Ortak Bir İsmi Olarak Seyrânî

Prof. Dr. KONYRBAYEVA SARAŞ SAHIKIZI

Kız Çocuğun Yetiştirilmesine İlişkin Ulusal Değerlere Ait Kalite ve Etnopedogojik - Etnopsikolojik İmkanlar

Ferhat ALTUN

Seyrânî’nin ‘’Kalmadı’’ Redifli Koşması Üzerinde Tahlil Denemesi


DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

6 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa SEVER

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

XIX. Yüzyılda Osmanlıda Rüşvet Olgusu ve Seyrani’nin Şiirine Yansıması

Doç. Dr. Sebine İSAYEVA

Aşık Seyrani`nin Şiirlerinde Dünya Kavramı

Prof. Dr. Mustafa SEVER

Seyrânî’nin Nasihatları

Ahmet HAŞİMİ

Âşık Seyranî’nin Şiirlerinde Kullanılan Sözcük Gruplarına Bir Bakış

Fatih Mehmet ŞAHİN

Mağcan ve Seyranî Şiirlerinde Kadın


DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

7 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğret. Gör. Fatih BALCI

Mustafa BİRGÜL

Develili Âşık Seyrânî’nin İnanç Dünyası ve Bu Dünyanın Şiirlerine Yansıması

Gülsüm İŞKOL, Prof. Dr. F. Gülay MİRZAOĞLU

Halk Ozanı ve Hakk Aşığı Seyrani’nin Şiirlerine Yansıyan Tasavvufi Neş’e

Prof. Dr. Lütviyye ASGERZADE

Araş. Gör. Gülay SEFERZADE

Âşıklık Geleneği: Aşık Seyrani Yaratıcılığı Tüm Yönleriyle

Baki Yaşar ALTINOK

Seyrânî’nin Âşık Said’e Nasihatı, Âşık Hüseyin İle Atışması, Seyrânî’ye Mal Edilen Bir Şiir

Doç. Dr. Recep ÖZKAN

Aşık Seyrani’de Toplumsal Değerler


DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

8 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL

Dr. Benövşe RZAYEVA

Ululu Kerim`in Yaratıcılığında Dini Motifler

Ayşe AKMAN

Kayseri’de Yerel Takvime Bağlı Bir Kültürel Miras Unsuru Olarak Saya Gezme Geleneği

Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kürşat TÜRKAN

Hatay Âşıklık Geleneği ve Hatay’ın Usta Âşıklarından Merhum Âşık Duran Bebek’in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme

Doç. Dr. İlhame GESEBOVA

Aşık Geleneğinin Günümüze Taşınması Yollarında Usta-Çırak İlişkisi

Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL

Eren İhsan ÜZÜM

Kayserili Âşık Meydanî’nin Eserlerinde Öne Çıkan Temalar


37. ULUSLARARASI ÂŞIK SEYRANİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

Yer: Develi Cumhuriyet Meydanı

Tarih: 10 Ekim Perşembe

Saat: 19.30

· Açılış

· Saygı Duruşu İstiklal Marşı

· Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı Gösterisi

· Konuşmalar

· Türksoy Özbekistan Buhara Halk Dansları ve Müzik Topluluğu Gösterileri

· Emrah Kaya Unutulmuş Türk Çalgıları Gösterisi

· Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu ve Doç. Dr. Feride Mirişova ile Öğrencilerinin Develi ve Seyrani Türküleri Konseri

· Kazakistan Halk Türküleri Topluluğu Konseri

· Katılım Belgesi Töreni

· Kapanış

11 EKİM 2019 CUMA

Konferans II Saat: 09.30-10.30

Timsal KARABEKİR YILDIRAN (Kazım Karabekir’in Kızı) Yarını unutma Geleceğe Hakkın Olsun

Çay Kahve Molası Saat: 10.30-10.45

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

PANEL II

HALK İNANÇLARI VE MİTOLOJİ İLİŞKİLERİ Saat: 10.45-11.45

Panel Başkanı

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Hacettepe Üniversitesi

Konuşmacıları

1. Dr. Yaşar KALAFAT Halkbilim Araştırmalar Merkezi Başkanı, Ankara

Halk İnançları ve Mitolojinin Kültür Stratejisinde Yeri

2. Dr. Cansu Irmak Marmara Üniversitesi

Ardahan Yöresi İnanış ve uygulamalarında "Boncuk”

3. Üzeyir IŞIK Düzce Üniversitesi

Bayburt ve Çevresinde Hayvanlara Musallat Olan Doğaüstü Güçler

4. Gülçin BALAT Hacettepe Üniversitesi

Makedonya Türklerince Söylenen Tekerlemelerde Türk Mitolojisinin İzleri

5. Tülin GÜMÜŞ Maltepe Üniversitesi

Kötü Ruh Algısının Simgesel Olarak Şeytana Dönüşüm Süreci

6. Berna Büşra KOLOT Necmettin Erbakan Üniversitesi

Demirci Köyü (Trabzon/Akçaabat) Örneğinden Hareketle Hortlaklar - Dışarşerliler Etrafında Şekillenen İnançlar

Öğle Yemeği Saat: 12.00-13.30 (Merkez Çarşı Camiinde Aşık Seyrani Adına Mevlit Okutulması)

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

PANEL III

ÂŞIK SEYRANİVE ÂŞIKLIK GELENEĞİ Saat: 13.30-14.30

Panel Başkanı

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Hacettepe Üniversitesi

Konuşmacılar:

- Prof. Dr. Ahsen TURAN Gazi Üniversitesi

- Prof. Dr. Kemal ATİK Erciyes Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

- Dr. Öğr. Üyesi Betül GÖRKEM Erciyes Üniversitesi

Çay Kahve Molası Saat: 14.30-14.45

Develi

Mustafa Aksu

Kültür Merkezi

PANEL IV

HER YÖNÜYLE DEVELİ Saat: 14.45-15.45

Panel Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ALKAN Gazi Üniversitesi

Konuşmacılar:

- Prof. Dr. Asım YAPICI Çukurova Üniversitesi

- Prof. Dr. Recep BOZDOĞAN Marmara Üniversitesi

- Doç. Dr. Recep ÖZKAN Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

- Doç. Dr. Aslı SAĞIROĞLU ARSLAN Erciyes Üniversitesi

Saat: 16.00-17.00

Sözlü Sunumlar

DEVALİ

LİSESİ

1. KAT

1 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet Emin BARS

Doç. Dr. Mehmet Emin BARS

Âşık Seyranî’nin Şiirlerinde Ârif (Veli) Tipi

Prof. Dr. Tacikeyeva Caydarı Kenesbaykızı

Prof. Dr. Konyrbayeva Saraş Sahıkızı

Milli Eğitim Düzeyinin Pedagojik Tanı Temelinde Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Gulnar UAYSOVA İNAMATKIZI

Kazak Aydınlarının Yazım Hakkındaki Görüşleri

Doç. Dr. Aynur İBRAHİMOVA

Köroğlu-Azerbaycan Halk Kahramanlık Destanı

Fatma ATEŞ

Halk İnanmalarında, Mitsel ve Dinsel Ritüellerde “Arkaya Bakmama


DEVALİ

LİSESİ

1. KAT

2 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Aynure SAFAROVA

Prof. Dr. M. K. BAPAYEVA

Eski Türk ve Batı Bilim Adamlarının Psikolojik Düşünceleri ve Hayal Kırıklığının Kişi Eylemlerine Etkisi

Doç. Dr. Aynure SAFAROVA

Aşık Seyrani Şiirlerinde Aşk Kavramı

Eyyubi TODİL

Aşık Seyrani ve Diğer Aşıkların Üzerinde Doğup Büyüdüğü Coğrafyanın Etkileri

Zhyrymova Gulnur Nyrlybekkyzy

Prof. Dr. Konyrbayeva Saraş Sahikızı

Milli Eğitim İçeriğinin Kriterler Değerlendirilmesi

Yeraliyeva TOLKİN

Kazak Kültüründe Müzik ve Müzik Aletleri


OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Celil ARSLAN

DEVALİ

LİSESİ

1. KAT

3 NOLU SINIF


Gönül ALSAÇ, Dr. Fevziye ALSAÇ

Seyrânî’nin Bade İçme Ritüelinde Mevsimsel Döngü Sembolizmi

Dr. Fevziye ALSAÇ

Seyrani’nin “Gör Âşıkın Nice İrfânı Vardır” Şiirinde İmaj Dünyası

Doç. Dr. Celil ARSLAN, Gözde ÇITAK

Eski Develi Evleri Örnekleri

T.B. BAYNAZAROVA

Genç Neslin Konuşma Kültürünün Oluşumunda Dil Kültürünün Temeli - Kelime Hazinesinin Geliştirilmesinin Önemi

Uzm. Hakan YILDIZ, Doç. Dr. Celil ARSLAN

Develi Anadolu Selçuklu Yapılarında Bitkisel SüslemeOTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Bilal TUNÇ

DEVALİ

LİSESİ

1. KAT

4 NOLU SINIF


Dr. Nesrin KANBEROĞLU

Arşiv Belgeleri Işığında 20. Yüzyıl Başında Develi (1900-1905)

Doç. Dr. Bilal TUNÇ

Develi İlçesinin İdari Yapısında Yapılan Düzenlemeler

Borasynbayeva Saniya Atayevna

Prof. Dr. Muratbayeva g.a

Milli Eğitim Sisteminde Pedagojik Kolej Öğrencilerinin Bilişsel Etkinlik Organizasyonu

Sariya DOLANBAYEVA

Kazak Halkının Örf- Adetleri ve Geleneklerinin Manevi Söz Varlığı

Şolpan ALDİBEKOVA NURSAPAYEVNA

Türk Halklarının Mirası – Günümüz Kazak Ailelerinde Erkek Çocuk Terbiyesi, Özellikleri
DEVALİ

LİSESİ

1. KAT

5 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Prof. Dr. Mustafa KESKİN

Anadolu Takviminde Yılın Ayları

Lale ŞABANOVA (BEDİROVA)

Hâce Muhammed Lutfî`De Ehl-I Beyt Sevgisi

Gülnar Nureddin MEMMEDOVA

Edebi Ninnilerin Folklor Temeli

DADAŞOVA ÜLKER ADİL KIZI

Kadın ve Törenlerdeki Bazı Ritüellerin Önemi

Akkayın BALIKOVA MURATOVNA

Muhammed Haydar Dulati’nin Eserleri – Türk Halklarının Temel Değeri


DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

6 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğr. Üyesi Lokman ZOR

Dr. Öğr. Üyesi Lokman ZOR

Sovyetler Döneminde Kazakistan Sinemasının Duraklama Süreci

Prof. Dr. M. ORAZBEK, A. İBRAYEVA

Türk Halklarında “Börü” Totemi ve Ş. Murtaza Romanındaki Gökbörü İmajı

KYLYSHPAY B.S.

Fikri Millet Formasyonunun Temelleri - Vatanseverlik Eğitimi

H. İbrahim TOPALAK

Çukurova Hikâyeli Türkülerinde Ağaç Kültü (Osmaniye/Düziçi Örneği)

Şebnem HÜSEYNOVA, İslam ESEDOV

Ümumtürk Destanlarında Dadı Karılar ve Onların Azerbaycan Destanlarında İzleri


DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

7 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER

Doç. Dr. Mehmet Akif SÖZER, Mazhar ÜNAL

İbni Haldun’un Mukaddimesi’nde Çocuk Eğitiminin Kültürel ve Eğitsel Temelleri

Halil AĞAVERDİ

Aşık şiirinde manevi değer konseptleri

Doç. Dr. E. H. ABBASOV

Azerbaycan Halk Destanlarında Kadın Âşık Tipi

Elnara EMİRLİ

Azerbaycan Efsanelerinin Versiyonlaşma Özellikleri (Azerbaycan ve Diğer Türk Halklarının Örnekleri Temelinde)

Tazabekova ARDAH

Türklerde Çocuk Terbiyesinin Özellikleri


DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

8 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Dr. Sacide ÇOBANOĞLU

Bünyamin QEMBERLİ

Azerbaycanda Geleneksel Atlı Oyunları

Doç. Dr. Sabina ALMEMMEDOVA

Eski Türk Töreleri ve Gelenekleri Hakkında

Dr. Uluğbek SATTAROV

Klâsik Özbek Edebiyatında Âşıklığın Yorumu

Dr. Sacide ÇOBANOĞLU

Balkanların Ohri Kasabası’nda Sarı Saltuk Makamlarından Biri Olan Sveti Naum Kilisesi’nde Atalar Kültü Bağlamında “İyiliği Tescil” Ritüeli

Emrah KAYA

Kuzeydoğu Anadolu’da Bölgesinde Yaşayan Ozanlık Geleneği (Şavşat, Gümüşhane ve Bayburt Örnekleri)


DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

9 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğretim Üyesi Melike SOMUNCU

Zohre FERECOVA

İrşad Gazetesindeki Şiir ve Öykülerde Milli Birlik Sorunu

Dr. Öğretim Üyesi Suzan AKKUŞ MUTLU

Çiğdem AGKOÇ

Çivi Yazılı Kaynaklar Işığında Mazaka ve Çevresinde Ayakkabıcılık

Kymbat NURSULTANKYZY

Çocuk Gelişimine Yönelik Yöntem ve Metotlar

Dr. Öğretim Üyesi Melike SOMUNCU

Millî Destanımız Dede Korkut’un Üçüncü Nüshasının Bulunuşu ve Yayımları Üzerine Bir Değerlendirme

Kalmuhasheva BAKİT

Eski Türk Halklarının Efsane Ve Hikayelerinin Özellikleri


DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

10 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ

Kabiyeva GULNAR

Çağdaş Dünya ve Eski Türk Kültürü

Prof. Dr. Kabekenova AKZER

Prof. Dr. Konırbayeva Saraş SAHİKIZI

Kazak Milli Eğitim Sisteminde Eğitim Kalitesinin Değerlendirilmesi

Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ, Öğr. Gör. Ceren ÖZ

Kadın İstihdamına Bir Örnek: Çankırı Eldivan İlçesi Külçe Kooperatifi

Prof. Dr. İsabayeva J.N.

Kazak Çocuklarının Hukuk Eğitim Meseleleri

Doç. Dr. Gülbanu SADUAKAS TEMİRYAZKIZI

Milli Değer- Terbiyenin Başlangıcı


Çay Kahve Molası Saat: 17.00-17.15

Saat: 17.30-18.30

Sözlü Sunumlar

DEVALİ

LİSESİ

1. KAT

1 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Dr. Öğretim Üyesi Suzan AKKUŞ MUTLU

Prof. Dr. Kalimukasheva Bakyt DEMEUKYZY

Mitoloji Hikayelerle İlkokul Öğrencilerinin Bilişsel Kavrama Teorisini Gerçekleştirmek

Prof. Dr. NUREKENOVA GULNARA

Genç Neslin Milli Kültür Temelli Bilgisini Geliştirmek

SAHİYEVA ÜMİT

Milli Eğitim Sistemindeki Pedagojik Çalışmanın Değerini Belirleme

Sajila NURJANOVA

Çok Dilli Çok Kültürlü Birey Eğitmenin Temel Koşulları

Dr. Öğretim Üyesi Suzan AKKUŞ MUTLU

Çiğdem AGKOÇ

Kültepe Tabletleri Işığında Mazaka ve Çevresinde Ekmek Tüketimi


DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

2 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Timur VURAL

İlyas KAYAOKAY

Türk Halk Şiirinde Keklik ve Âşık Osman’ın Bir Mecmuada Kayıtlı Keklik Destanı

Prof. Dr. Feyzan GÖHER VURAL

Prof. Dr. Timur VURAL

Türk Dünyasinda Çift ve Çok Saplı Sazlar

Firoz FAOZİ

Güney Türkistan Özbek Halk Edebiyatı’nda Destanlar ve Sabzıvan Türküleri (Koşukları)

Feride MİRİŞOVA

Şirvan Âşık Sanatının Hanendelik Sanatıyla Karşılıklı Etkileşimi

Yelda ARSLAN

Türklerde Ölüm ve Mezar Gelenekleri


DEVALİ

LİSESİ

3. KAT

3 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Dr. Yaşar KALAFAT

Cansu İRMAK

Ardahan Yöresi İnanış ve Uygulamalarında “Boncuk

Üzeyir IŞIK

Bayburt’ta Doğaüstü Bir Güç: Al Karısı

Berna KOLOT

Demirci Köyü (Trabzon/Akçaabat) Örneğinden Hareketle Dışarşerliler Etrafında Şekillenen İnançlar

Gülçin BALAT

Makedonya Türklerince Söylenen Tekerlemelerde Türk Mitolojisinin İzleri

Tülin GÜMÜŞ

Ruh Algısının Simgesel Olarak Şeytana Dönüşüm Süreci


DEVALİ

LİSESİ

4. KAT

4 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Burak GÖKBULUT

Fatma ATEŞ

Halk İnanmalarında, Mitsel ve Dinsel Ritüellerde “Arkaya Bakmama

Aytaç ABBASOVA

Azerbaycan-Kırğız Romanlarına Ortak Genel Bakış (“Dişi Kurdun Rüyaları” ve “Kıyamet Günü” romanları esasında)

Doç. Dr. Burak GÖKBULUT

Âşık Şeref Taşlıova’nın “Bağdat Hanım İle Hafız Hikâyesi”nde Yer Alan Ara Sözlerin, Epizotların ve Folklorik Unsurların İncelemesi

Dr. Çinara RZAYEVA

Türk Çocuklarının Ortak Uyku Muziği – Anne Laylaları (Ninnileri)

Mehriban ALİZADE

Bağımsızlık Döneminde Çağdaş Azerbaycan Edebî Türkçesinin Leksik Normuna Türkiye Türkçesinin Etkisi


DEVALİ

LİSESİ

5. KAT

5 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Mustafa YENİASIR

Dr. Gülsümhanım HASILOVA

Bahtiyar Vahabzade Yaratıcılığında Tören Folkloru

Doç. Dr. Oruç ALİYEV

Azerbaycan Masal ve Destanlarında Geleneksel Formül ve Araçlar

Doç. Dr. Mustafa YENİASIR

Kıbrıs Türk Eğlence Kültüründe Panayırlar ve Düğünler

Seval KASIMOĞLU

Sözlü Tarih Bağlamında Fıkralar Kayseri/Develi Fıkraları Bağlamında Sözlü Tarih

Halide MEMMEDOVA

Mucizevi Doğum Motifinin Mitolojik Kaynağı – İlk İnsanoğlunun Yaranması Miti ve Aşık Şiiri


DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

6 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Nedim BAKIRCI

Dr. Gülnar OSMANOVA

Eski Türk İnançlarında Sakral Kültler ve Ongun Karakterleri

Prof. Dr. Nedim BAKIRCI

Altunhisarlı Âşık Mevlüt Yıldırım ve Destanları Üzerine

DOÇ. DR. SULEYMENOVA DAMETETEN DOSMUKHANOVNA

Türk ve Kazak Kültüründe Konsolide Kurallar

Doç. Dr. Fidan QASIMOVA

Oğuz ve Kelt Eposlarında Doğaüstü Özelliklere Sahip Hayvan İmgeleri ve Onların Mitolojik Kökleri

Dr. Ceyhun DEMİRKOLLU

Doğu-Batı Çatışmasının Çözümünde Türkiye’nin Rolü
DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

7 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. Leman SÜLEYMANOVADoç. Dr. Leman SÜLEYMANOVA

Tamburcu Rahmanov Efgan Zeybeddin Oğlunun Edebi Şahsiyeti

Chaizadanova Gulsim

Prof. Dr. Konyrbayeva Saraş Sahikızı

Milli Eğitim Sisteminde Kalite Konusu

Prof. Dr. Akzhanova Akmarjan Tusipbekovna

Türk Kültürünün Dünya Uygarlığındaki Rolü

Arş. Gör. Mehseti SÜLEYMANOVA

Gahac” (Qaxac) ve “Bağırsak Dolmasından” Yapılan Yemekler
DEVALİ

LİSESİ

2. KAT

8 NOLU SINIF

OTURUM BAŞKANI: Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ

Doç. Dr. Sönmez ABBASLI

Karabağ Âşık Muhiti İlk Merhalede

Sevda KASIMOVA

Bekir Çobanzade Türk Halkları Folklorunun Kökeni Hakkında

Kiyakbaeva ULBOLSİN

Türk Dünyasının Beşiği Türkistan

Doç. Dr. H. Nurgül BEGİÇ, Ayşe SARICAN

Ankara ve Çevresinde Bulunan Çeyiz Sandıkları Üzerine Bir Çalışma


12 EKİM 2019 CUMARTESİ

SAAT:10.00 DEVELİ İLÇE TANITIM GEZİSİ


Copyrighted in 2019 INTERNATIONAL DEVELİ - ASİK SEYRANİ AND TURKISH CULTURE CONGRESS
Web tasarım Medyatör