HOME  |  CONTACT
Prof. Dr. Mustafa TALAS - Niğde Ömer Halisdemir Ünviversitesi
Doç. Dr. Recep ÖZKAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet EKİZ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan ŞENER - Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. Atabey KILIÇ - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Remzi KILIÇ - Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf BENLİ - Erciyes Üniversitesi ilahiyat Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Fatih YÜCEL - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 
Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT - Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Kerim TÜKMEN - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Prof. Dr. Nilay ÇORAĞAN - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Prof. Dr. Osman ÖZSOY - Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN -  Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Kudret ALTUN - Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Galip GÜNER - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. İlkay ŞAHİN - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Kasım KARAMAN - Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Suat ÜNLÜ - Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Doç. Dr. Celil ASLAN - Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Doç. Dr. Ziya BAHADIR - Erciyes Üniversitesi Besyo
Doç. Dr. Birol AKGÜL - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet SÜME - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tarih Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi Habib HAMURCU - Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Alparslan GÖZLER - Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi İzzettin YILMAZER  - Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Bayram POLAT - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Ünsal Yılmaz YEŞİLDAL Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Atila KARTAL - Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dr. Öğretim Üyesi Metin BAĞRIAÇIK - Belçika Gent Üniversitesi Dil Bilimi
Koordinatör Mikail ÇOLAK - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Dış Hizmetler Koordinatörü
Copyrighted in 2018 INTERNATIONAL DEVELİ - ASİK SEYRANİ AND TURKISH CULTURE CONGRESS
Web tasarım Medyatör